John Norder

 
 
 

John Norder föddes 1948 i Huddinge utanför Stockholm. Han tog sin juridikexamen vid Uppsala Universitet och satt ting vid bl.a. Södra Roslags Tingsrätt. Efter sin notarietjänstgöring och tjänstgöring som biträdande jurist tog han advokatexamen och delade advokatbyrå med sin far advokat Ivar Norder. John kämpade, precis som sin far, mot orättvisor och ville hjälpa de svagare i samhället. John specialiserade sig på arbetsrätt och var en erkänd arbetsrättsadvokat och hade flera fackförbund, bl.a. Syndikalisterna som sina klienter. Medan John arbetade tillsammans med sin far lärde han känna Ulf Lundahl eftersom Ivar Norder var familjen Lundahls advokat sedan 1930-talet. Då Ulf Lundahl bestämde sig för att blida en stiftelse för att hjälpa barn som hade det svårt i livet, var det en självklarhet för honom att diskuterade detta med Ivar och John Norder. John blev mycket engagerad i detta arbete och utarbetade tillsammans med Ulf Lundahl stadgarna för Stiftelsen och Ulf Lundahl ville från början att John skulle vara med vid samtliga möten som sekreterare och bistå med råd. När Ivar Norder pensionerade sig bad Ulf Lundahl John att fortsätta som hans advokat. Genom åren fick de mycket god kontakt och Ulf Lundahl bad John att upprätta ett testamente i vilket Ulf kunde precisera hur återstoden av hans förmögenhet skulle förvaltas och 80% av avkastningen därifrån skulle fördelas. För Ulf Lundahl var det självklart att utse John som sin efterträdare i Stiftelsens styrelse efter sin bortgång. John Norder var från början djupt engagerad i att utveckla Stiftelsen och se till att Ulf Lundahls vilja följdes. Under hans tid som ordförande har kapitalet förvaltats väl och utökats avsevärt genom kloka satsningar på fastighetsförvärv mm.

John Norder var genom sitt djupa engagemang tongivande i Stiftelsens arbete och såg det som mer än ett arbete, vilket hela tiden visade sig i hans intresse och inlevelse i att utveckla Stiftelsen. Genom att han att fått Ulf Lundahls förtroende ville han se till att Ulfs vilja fördes vidare och att övriga styrelseledamöter fick insikt i hur Ulf Lundahl önskade att medlen skulle fördelas. Han såg till att Stiftelsen levde och följde sitt rättesnöre. När John lämnade oss, lämnade han ett stort tomrum efter sig, som fortfarande, flera år efter hans bortgång, har varit svårt att fylla.

Förde donators vilja vidare