Ivar Norder

 
 
 

Advokat Ivar Norder biträdde Ulf Lundahl vid grundandet av Ulf Lundahls Minnesfond och utsåg utsågs av Ulf Lundahl personligen till ledamot i stiftelsens styrelse. Ivar Norder var styrelseledamot sedan stiftelsen bildades den 25 september 1978 fram till sin den 5 augusti 1993.

Ivar Norder var familjen Lundahls advokat sedan 1940-talet, då han anlitades av Ulf Lundahls far, Karl Lundahl, som avled 1946. Ivar Norder kom under alla år att inte endast vara familjens advokat utan även en nära vän till alla familjemedlemmarna. Även Ivar Norders hustru, Signe Norder, och senare även dottern Helene Norder, kom att bli nära vänner till familjen. De umgicks regelbundet med varandra och Ivar och Signe Norder var ofta på besök hos familjen Lundahl i deras hem i Hamburg. Sedan Ulf Lundahls mor Ruth avled 1975 och brodern Jan 1976 fortsatte umgänget med Ulf Lundahl.

Familjen Lundahl, senare Ulf Lundahl ensam, hade största förtroende för advokat Ivar Norder, som bistod med råd och biträde i såväl smått som stort både privat och i affärer. Förtroende tog sig bl a i uttryck i att Ivar Norder hade obegränsad fullmakt till Ulf Lundahls privata konton och aktiedepåer och senare även till stiftelsens konton och depå. För Ulf Lundahl var det självklart att Ivar Norder skulle förvalta och leda hans stiftelse. Styrelsemötena under Ivar Norder ledning avhölls hans advokatkontor på Strandvägen i Stockholm och var alltid väl förberedda, trevliga och mycket vänskapliga och brukade avslutas med god lunch på restaurang Riche.

Ivar Norder föddes i Sigtuna, son till stadsfiskal Per-Johan Norder och Anna Norder. Familjen flyttade senare till Nässjö där Ivar Norder växte upp. Han tog studentexamen i Jönköping 1928. Efter att ha genomfört sin militärtjänstgöring i Eksjö studerade Ivar Norder vid Stockholms Högskola och avlade jur kand examen 1932. Efter genomgången notarietjänstgöring vid Södra Roslags tingsrätt arbetade Ivar Norder en tid på överståthållarämbetet i Stockholm. Ivar Norder öppnade sin advokatpraktik 1934 och var verksam till dess han pensionerade sig 1984. I sin verksamhet sysslade han främst med affärsjuridik, fastighetsrätt och arbetsrätt. Advokat Ivar Norder var även en ofta anlitad konkursförvaltare och innehade uppdrag som rättens ombudsman vid de flesta tingsrätterna i Stockholmsområdet. Advokat Ivar Norder var mycket respekterad och omtyckt av sina klienter ock kollegor.

Ivar Norder var under sin ungdom en aktiv idrottsman. Han största intresse var simning i långdistans där han bl a tävlade mot Arne Borg. Ivar Norder blev bl a svensk mästare i långdistanssimning.

P g a sina rötter i Nässjö var Ivar Norder en av stiftarna och under många år ordförande i föreningen Nässjöpojkarna. Han var även aktiv medlem i föreningen Jönköpingspojkarna och i Neptuniorden. 

Rådgivare och förvaltare